Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Phương pháp kiểm tra thống kê sinh học
Tác giả: Nguyễn Văn Đức
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570.15195
 
Biostatistics a computing approach
Tác giả: Stewart Anderson
Xuất bản: Hoboken: CRC Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.15195
 
Encyclopedia of Biometrics [electronic resource]
Tác giả: Anil K Jain, Stan Z Li
Xuất bản: Boston MA: Springer US Imprint Springer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.15195
 
Biostatistics for dummies
Tác giả: John C Pezzullo
Xuất bản: Hoboken NJ: For Dummies a Wiley Brand, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.15195
 
Linear Selection Indices in Modern Plant Breeding [electronic resource]
Tác giả: Céron-Rojas J Jesus, Crossa José
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  570.15195
 
Handbook of Vascular Biometrics [electronic resource]
Tác giả: Christoph Busch, Marcel Sébastien, Andreas Uhl, Raymond Veldhuis
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  570.15195
 
Thống kê : toán - Thống kê sinh vật
Tác giả: Nguyễn Ngọc Kiểng
Xuất bản: TP HCM: Đại học Nông Lâm TP HCM, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.15195
 
Linear Selection Indices in Modern Plant Breeding
Tác giả: J Jesus Céron-Rojas, José Crossa
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  570.15195
 
Biometrics : theory, methods, and applications
Tác giả: Nikolaos V Boulgouris, Evangelia Micheli-Tzanakou, Konstantinos N Plataniotis
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press Wiley, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.15195
 
1

Truy cập nhanh danh mục