Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 81 kết quả
Lý thuyết ô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Lý thuyết ô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Lý thuyết ô : T.1
Tác giả: Khoa cơ khí
Xuất bản: Hà Nội: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Lý thuyết ô : T.2
Tác giả: Khoa cơ khí
Xuất bản: Hà Nội: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Kết cấu ô
Tác giả: Nguyễn Khắc Trai
Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.23
 
Nhập môn ngành công nghệ ô
Tác giả: Nguyễn Văn Long Giang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Thực hành khung gầm ô
Tác giả: Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Nguyễn Văn Trí
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.24
 
Thực hành khung gầm ô
Tác giả: Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Nguyễn Văn Trí
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.24
 
Ô điện, Hybrid và Fuel cell
Tác giả: Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Đỗ Nhật Trường
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.229
 
Giáo trình lý thuyết ô
Tác giả: Đặng Quý
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục