Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 118 kết quả
Gia công CNC
Tác giả: Phạm Bá Khiển
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.9023
 
Điều khiển tự động
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Vi điều khiển
Tác giả: Phạm Quốc Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Vi điều khiển
Tác giả: Trần Viết Thắng, Phạm Hùng Kim Khánh, Phạm Quốc Phương
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Điều khiển hiện đại
Tác giả: Nguyễn Duy Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Họ vi điều khiển 8051
Tác giả: Tống Văn On, Hoàng Đức Hải
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Vi điều khiển : giáo trình
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Họ vi điều khiển 8051
Tác giả: Tống Văn On, Hoàng Đức Hải
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.165
 
Vi điều khiển nâng cao
Tác giả: Phạm Quốc Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Thực hành vi điều khiển
Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục