Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
In Their Own Words : Forgotten Women Pilots of Early Aviation
Tác giả: Fred Erisman
Xuất bản: West Lafayette Indiana: Purdue University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Yanks in the RAF : the story of maverick pilots and American volunteers who joined Britain's fight in WWII
Tác giả: David Johnson
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940
 
Contact
Tác giả: Susan Grant
Xuất bản: New York: Love Spell, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Starpilot's grave
Tác giả: Debra Doyle, James Macdonald
Xuất bản: New York: TOR, 1993
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Fatigue in aviation : a guide to staying awake at the stick
Tác giả: John A Caldwell, J Lynn Caldwell
Xuất bản: London New York: Routledge Taylor Francis Group, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.980213
 
Blue skies, black wings : African American pioneers of aviation
Tác giả: Samuel L Broadnax
Xuất bản: Westport Conn: Praeger, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.13092
 
Fighter boys : the Battle of Britain, 1940
Tác giả: Patrick Bishop
Xuất bản: New York: Viking, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.544941
 
Private maneuvers
Tác giả: Catherine Mann
Xuất bản: New York: Silhouette Books, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
The Vietnam air war : first person
Tác giả: Dennis M Ridnouer
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  959.704
 
Malta's greater siege & Adrian Warburton DSO* DFC** DFC (USA) : 'The most valuable pilot in the RAF'
Tác giả: Paul McDonald
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục