Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Technology development for Army unmanned ground vehicles
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: National Academies Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.046
 
Amtracs : US amphibious assault vehicles
Tác giả: Steve Zaloga, Mike Badrocke, Tere Hadler
Xuất bản: UK: Osprey Publishing, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.7475
 
Sturmgeschütz : assault gun 1940-1942
Tác giả: H L Doyle, Thomas L Jentz, Peter Sarson
Xuất bản: London: Osprey, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.1883
 
Sturmgeschütz III & IV 1942-45
Tác giả: Hilary L Doyle, Thomas Jentz
Xuất bản: United Kingdom: Osprey Publishing Ltd, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.541343
 
Vietnam tracks : armour in battle 1945-75
Tác giả: Simon Dunstan
Xuất bản: London: Osprey, 1982
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  959.704342
 
War cars : British armoured cars in the First World War
Tác giả: David Fletcher
Xuất bản: London: HMSO, 1987
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.18
 
Operation Barbarossa [Book /]
Tác giả: Steve Zaloga, James Grandsen
Xuất bản: London New York NY: Arms and Armour Press Distributed in the US by Sterling Pub Co, 1985
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.54 21
 
Cadillac Gage V-100 Commando, 1960-71
Tác giả: R Lathrop, J McDonald
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.83
 
1

Truy cập nhanh danh mục