Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Copular Clauses and Focus Marking in Sumerian
Tác giả: Gábor Zólyomi
Xuất bản: : De Gruyter, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.955
 
A cognitive grammar of Japanese clause structure
Tác giả: Toshiyuki Kumashiro
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.6501835
 
Parenthetical Verbs
Tác giả: Stefan Schneider, Mathieu Avanzi, Mathieu Avanzi, Julie Glikman, Julie Glikman, Stefan Schneider
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  415.69
 
Chapter Speaker and quote reduced parenthetical clauses
Tác giả: James Griffiths, Mathieu Avanzi, Mathieu Avanzi, Julie Glikman, Julie Glikman, Stefan Schneider, Stefan Schneider
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  425
 
Purpose Clauses : Syntax, Thematics, and Semantics of English Purpose Constructions
Tác giả: Charles Jones
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands, 1991
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401.43
 
Subsidiaritätsklauseln im Strafverfahren
Tác giả: Michael Blozik
Xuất bản: Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Syntax of Dutch : Nouns and Noun Phrases - Volume 1
Tác giả: Evelien Keizer, Hans Broekhuis, Hans Broekhuis, Evelien Keizer
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  439.315
 
Crosslinguistic Research in Syntax and Semantics Negation, Tense, and Clausal Architecture
Tác giả: Raffaella Zanuttini
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  415
 
Sovereign Debt Diplomacies : Rethinking sovereign debt from colonial empires to hegemony
Tác giả: PIERRE PENET, Juan Flores Zendejas, Juan Flores Zendejas, PIERRE PENET
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Clause structure and language change
Tác giả: Adrian Battye, Ian G Roberts
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1995
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
1

Truy cập nhanh danh mục