Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 870 kết quả
Jisuanji kexue yu tansuo
Tác giả:
Xuất bản: : Journal of Computer Engineering and Applications Beijing Co Ltd Science Press, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Electronic Journal of Graph Theory and Applications
Tác giả:
Xuất bản: : Indonesian Combinatorial Society InaCombS Graph Theory and Applications GTA Research Centre University of Newcastle Australia Institut Teknologi Bandung ITB Indonesia, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Applications
Tác giả: Katharina Morik, Katharina Morik, Jörg Rahnenführer, Jörg Rahnenführer, Christian Wietfeld, Christian Wietfeld
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Sensor Fusion : Foundation and Applications
Tác giả: Ciza Thomas, Ciza Thomas
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Surveys in Mathematics and its Applications
Tác giả:
Xuất bản: : University Constantin Brancusi of TarguJiu, 2008
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Window Functions and Their Applications in Signal Processing
Tác giả: KMM Prabhu
Xuất bản: : Taylor Francis, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.3822
 
Neural Networks for Instrumentation, Measurement and Related Industrial Applications
Tác giả: Sergey Ablameyko, Liviu Goras
Xuất bản: Amsterdam: Ios Press Inc, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Java EE development with Eclipse [electronic resource] : develop Java EE applications with Eclipse and commonly used technologies and frameworks
Tác giả: Deepak Vohra
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006
 
OpenCV 3.0 computer vision with Java : create multiplatform computer vision desktop and web applications using the combination of OpenCV and Java
Tác giả: Baggio Daniel Lélis
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Publishing, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.37
 
Mathematical and Computational Applications
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục