Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 56 kết quả (0.39059 giây)
Eleventh International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields : Volume 2
Tác giả: Hoff Inge,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 624.151
ISBN: 9781000738704
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Eleventh International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields : Volume 3
Tác giả: Hoff Inge,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 624.151
ISBN: 9781000738698
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Engineering Geology
Tác giả: Lwisa Essa,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 624.151
ISBN: 9781838818647
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cơ học đất
Tác giả: Vũ Công Ngữ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Fundamentals of Soil Behavior
Tác giả: James K Mitchell,
Thông tin xuất bản: NY : John Wiley , 1993
Ký hiệu phân loại: 624.151
ISBN: 0471856401
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình công nghiệp lớn và nhà cao tầng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2002
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ sở địa chất công trình và địa chất thuỷ văn công trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Đất xây dựng - Địa chất công trình và kỹ thuật cải tạo đất trong xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2001
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Áp lực đất và tường chắn đất
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2001
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ sở địa chất công trình và địa chất thủy văn công trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục