Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 92 kết quả
Elderly care medicine : lecture notes
Tác giả: Claire Nicholl, K Jane Wilson
Xuất bản: Oxford: WileyBlackwell, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.97
 
Brain and Longevity [electronic resource]
Tác giả: Caleb E Finch, Jean-Marie Robine
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  612.8
 
Elderly medicine : a training guide
Tác giả: Gurcharan S Rai, Graham P Mulley
Xuất bản: London Florence KY: Martin Dunitz Distributed in the USA by Taylor Francis, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.97
 
Elderly medicine : a training guide
Tác giả: Graham P Mulley, G S Rai
Xuất bản: London Florence KY: Martin Dunitz Distributed in the USA by Taylor Francis, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Geriatric medicine for old age psychiatrists
Tác giả: Alistair S Burns
Xuất bản: London: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.97689
 
The Journal of Latin American Geriatric Medicine
Tác giả:
Xuất bản: : Publicaciones Permanyer, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Innovation in Aging
Tác giả:
Xuất bản: : Oxford University Press, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
BMC Geriatrics
Tác giả:
Xuất bản: : BMC, 2003
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Pathy's principles and practice of geriatric medicine [electronic resource]
Tác giả: John E Morley, M S J Pathy, Alan Sinclair, B J Vellas
Xuất bản: Chichester England: WileyBlackwell, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.97
 
Oxford American handbook of geriatric medicine
Tác giả: Lesley K Bowker, James D Price, Sarah C Smith
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  618.97
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục