Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 16 kết quả (0.2343767 giây)
Assessment of couples and families : contemporary and cutting-edge strategies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : BrunnerRoutledge , 2004
Ký hiệu phân loại: 430.5.3
ISBN: 0415946573 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Parenting after the death of a child : a practitioner's guide
Tác giả: Buckle Jennifer L,
Thông tin xuất bản: New York : BrunnerRoutledge , 2010
Ký hiệu phân loại: 155.937
ISBN: 9780415995733 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Gambling and problem gambling in Britain
Tác giả: Orford Jim,
Ký hiệu phân loại: 363.420941
ISBN: 1583919228 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Behavioral integrative care :treatments that work in the primary care setting
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : BrunnerRoutledge , 2004
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0415949467 (hardback : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Hypnotherapeutic techniques
Tác giả: Barabasz Arreed F,
Thông tin xuất bản: New York Hove : BrunnerRoutledge , 2005
Ký hiệu phân loại: 615.8512
ISBN: 0415935814
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 35139 Định dạng: PDF
Hypnosis in clinical practice [electronic resource] : steps for mastering hypnotherapy
Tác giả: Voit Rick,
Thông tin xuất bản: New York : BrunnerRoutledge , 2004
Ký hiệu phân loại: 616.89162
ISBN: 9780203487617
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 73911 Định dạng: PDF
Managing intense emotions and overcoming self-destructive habits : a self-help manual elektronisk ressurs
Tác giả: Bell Lorraine,
Thông tin xuất bản: Hove : BrunnerRoutledge , 2003
Ký hiệu phân loại: 616.85852
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 92658 Định dạng: PDF
Behavioral integrative care : treatments that work in the primary care setting
Tác giả: ODonohue Wiliam T,
Thông tin xuất bản: New York : BrunnerRoutledge , 2004
Ký hiệu phân loại: WM 400
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132195 Định dạng: PDF
Cognitive behaviour therapy : a guide for the practising clinician
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hove : BrunnerRoutledge , 2002
Ký hiệu phân loại: 616.89142
ISBN: 1583911049
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138029 Định dạng: PDF
The mind's affective life : a psychoanalytic and philosophical inquiry
Thông tin xuất bản: Hove : BrunnerRoutledge , 2001
Ký hiệu phân loại: 150.1
ISBN: 1583911537
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138030 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục