Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.3300653 giây)
Health psychology
Tác giả: Taylor Shelley E,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2006
Ký hiệu phân loại: 616.0019
ISBN: 0073107263 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The Handbook of Salutogenesis [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 616.0019
ISBN: 9783319045993 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117323 Định dạng: PDF
Behavioral medicine : a guide for clinical practice
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Medical , 2008
Ký hiệu phân loại: 616.0019
ISBN: 0071438602
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 135211 Định dạng: PDF
The self in health and illness : patients, professionals and narrative identity
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Abingdon : Radcliffe , 2006
Ký hiệu phân loại: 616.0019
ISBN: 1846191122
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138125 Định dạng: PDF
Real behavior change in primary care : improving patient outcomes and increasing job satisfaction [electronic resource] ...
Ký hiệu phân loại: 616.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138625 Định dạng: PDF
The Handbook of Salutogenesis
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2017
Ký hiệu phân loại: 616.0019
ISBN: 978-3-319-04600-6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Behavioral medicine :a guide for clinical practice
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Medical , 2008
Ký hiệu phân loại: 616.0019
ISBN: 9780071438605 (pbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
1

Truy cập nhanh danh mục