Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 48 kết quả
A beautiful math : John Nash, game theory, and the modern quest for a code of nature
Tác giả: Tom Siegfried
Xuất bản: Washington DC: Joseph Henry Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.3
 
Evolution, games, and economic behaviour
Tác giả: Fernando Vega-Redondo
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.3
 
An introduction to optimization
Tác giả: Edwin Kah Pin Chong, Stanislaw H Żak
Xuất bản: New York: John Wiley Sons, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.3
 
Game theory : a critical text
Tác giả: Shaun Hargreaves Heap, Yanis Varoufakis
Xuất bản: London New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.3
 
Game theory
Tác giả: Shmuel Zamir, Sola, Michael Maschler
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.3
 
Numerical Optimization
Tác giả: Jorge Nocedal/Stephen Wright
Xuất bản: : Springer, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.3
 
Luck, logic, and white lies : the mathematics of games
Tác giả: Jörg Bewersdorff
Xuất bản: Wellesley Mass: AK Peters, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.3
 
Game theory : a critical introduction
Tác giả: Shaun Hargreaves Heap, Yanis Varoufakis
Xuất bản: London New York: Routledge, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.3
 
Cooperative and Noncooperative Multi-Level Programming [electronic resource]
Tác giả: Ichiro Nishizaki, Masatoshi Sakawa
Xuất bản: Boston MA: SpringerVerlag US, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.3
 
Playing for Real [electronic resource] : Game Theory
Tác giả: Ken Binmore
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục