Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 270 kết quả
Journal of Plant Molecular Breeding
Tác giả:
Xuất bản: : Genetics and Agricultural Biotechnology Institute of Tabarestan, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Genetics
Tác giả: Richard Robinson
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA ThomsonGale, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576
 
Abiotic Stress: Molecular Genetics and Genomics
Tác giả: Mukesh Jain, Rajeev K Varshney, Rohini Garg
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Quantum genetics
Tác giả: V V Shcherbik, V V Shcherbik, L Buchat͡skiĭ, L Buchat͡skiĭ
Xuất bản: Enfield NH: Science Publishers, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.80151
 
Quantum genetics
Tác giả: V V Shcherbik, L Buchat͡skiĭ
Xuất bản: Enfield NH: Science Publishers, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.80151
 
Introduction to genetics : a molecular approach
Tác giả: T A Brown
Xuất bản: New York: Garland Science, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.5
 
Concepts of genetics
Tác giả: William S Klug, Michael Cummings, Charlot Spencer, Sarah Ward
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: PearsonPrentice Hall, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.5
 
Molecular Genetics & Genomic Medicine
Tác giả:
Xuất bản: : Wiley, 2014
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Infection, Genetics and Evolution
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Molecular Genetics and Metabolism Reports
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục