Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 57 kết quả
Poets, Patrons, and Printers : Crisis of Authority in Late Medieval France
Tác giả: Cynthia Jane Brown
Xuất bản: Ithaca NY: Cornell University Press, 1995
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  070.5
 
Fathers, pastors and kings: Visions of episcopacy in seventeenth-century France
Tác giả: Alison Forrestal
Xuất bản: Manchester New York: Manchester University Press, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Paris for Dummies
Tác giả: Cheryl A Pientka
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  914.436104484
 
Paris, my sweet : a year in the city of light (and dark chocolate)
Tác giả: Amy Thomas
Xuất bản: Naperville Ill: Sourcebooks, c2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Women's writing in contemporary France: New writers, new literatures in the 1990s
Tác giả: Michael Worton, Gill Rye
Xuất bản: Manchester New York: Manchester University Press, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  840.99287
 
For dummies. Paris
Tác giả: Cheryl A Pientka
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  914.436104
 
The ethnic Paris cookbook
Tác giả: Charlotte Puckette, Olivia Kiang-Snaije
Xuất bản: New York: DK Pub, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5944
 
The little pleasures of Paris
Tác giả: Leslie Jonath, Lizzy Stewart
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
 
Barricades : the war of the streets in revolutionary Paris, 1830-1848
Tác giả: Jill Harsin
Xuất bản: New York: Palgrave, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944
 
Valley of grace
Tác giả: Marion Halligan
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục