Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Parsing techniques : a practical guide
Tác giả: Dick Grune
Xuất bản: New York NY: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.35
 
The definitive ANTLR reference : building domain-specific languages
Tác giả: Terence Parr
Xuất bản: Raleigh: Pragmatic Bookshelf, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404
 
The definitive ANTLR 4 reference
Tác giả: Terence Parr
Xuất bản: Dallas Texas: The Pragmatic Bookshelf, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.45
 
Proceedings of the Fifth Italian Conference on Computational Linguistics CLiC-it 2018 : 10-12 December 2018, Torino
Tác giả: Elena Cabrio, Alessandro Mazzei, Fabio Tamburini
Xuất bản: Torino: Accademia University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Selected Papers from the pHealth 2021 Conference, Genoa, Italy, 8-10 November 2021
Tác giả: Bernd Blobel, Bernd Blobel, Mauro Giacomini, Mauro Giacomini
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Born to Parse : How Children Select Their Languages
Tác giả: David W Lightfoot
Xuất bản: Cambridge: The MIT Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  401.93
 
The evolution of grounded spatial language
Tác giả: Michael Spranger
Xuất bản: : Language Science Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  402,85
 
1

Truy cập nhanh danh mục