Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 45 kết quả (0.3437069 giây)
Near-Infrared Spectroscopy: Recent Advances in Infant Speech Perception and Language Acquisition Research
Tác giả: Judit Gervain,
Thông tin xuất bản: : Frontiers Media SA , 2015
Ký hiệu phân loại: 401.93
ISBN: 9782889194155
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Wordbank project : variability and consistency in children's language learning across languages
Tác giả: Frank Michael C,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 401.93
ISBN: 026236297X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Born to parse : how children select their languages
Tác giả: Lightfoot David,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 401.93
ISBN: 0262358867
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The origins of grammar : evidence from early language comprehension
Tác giả: HirshPasek Kathy,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 401.93
ISBN: 0262275465
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The discovery of spoken language
Tác giả: Jusczyk Peter W,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 401.93
ISBN: 0262100584
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The acquisition of the lexicon
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1994
Ký hiệu phân loại: 401.93
ISBN: 0262286688
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Birdsong, speech, and language : exploring the evolution of mind and brain
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 401.93
ISBN: 9780262313827
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Methods for assessing children's syntax
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 401.93
ISBN: 026227941X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Learnability in optimality theory
Tác giả: Tesar Bruce,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 401.93
ISBN: 0585354677
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
How children learn the meanings of words
Tác giả: Bloom Paul,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass London : MIT , 2002
Ký hiệu phân loại: 401.93
ISBN: 0262024691
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục