Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Materials Proceedings
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Fisher Investments on materials
Tác giả: Brad W Pyles, Andrew S Teufel
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.2
 
Unconventional Raw Materials for Food Products
Tác giả: Adriana Dabija, Codină Georgiana Gabriela, Codină Georgiana Gabriela, Adriana Dabija, Rusu LăcrămioaraRusu Lăcrămioara
Xuất bản: : MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Advances in Hydrometallurgy
Tác giả: Alexandre Chagnes
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Environmental & natural resource economics
Tác giả: Thomas H Tietenberg, Lynne Lewis
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Education, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7
 
Environmental & natural resource economics
Tác giả: Thomas H Tietenberg, Lynne Lewis
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7
 
Innovative Pasta with High Nutritional and Health Potential
Tác giả: Laura Gazza, Laura Gazza, Francesca Nocente, Francesca Nocente
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Journal of Natural Fibers
Tác giả:
Xuất bản: : Taylor Francis Group, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Magnesium and Alloys
Tác giả:
Xuất bản: : KeAi Communications Co Ltd, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Acta Montanistica Slovaca
Tác giả:
Xuất bản: : Technical University of Kosice, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục