Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 282 kết quả
Environmental economics : an introduction
Tác giả: Barry C Field, Martha K Field
Xuất bản: Boston: McGrawHill Irwin, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.7
 
Our human planet : summary for decision-makers
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: Island Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.7
 
Intelligent tinkering : bridging the gap between science and practice
Tác giả: Robert J Cabin
Xuất bản: Washington DC: Island Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7
 
Land-use and land-cover changes : impact on climate and air quality
Tác giả: Nicole Mölders
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer Verlag, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7
 
Eco-economy : building an economy for the earth
Tác giả: Lester Russell Brown
Xuất bản: New York: WW Norton, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7
 
Cơ sở hạch toán môi trường doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn Chí Quang
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.7
 
Paths to a green world : the political economy of the global environment
Tác giả: Jennifer Clapp, Peter Dauvergne
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7
 
The enemy of nature : the end of capitalism or the end of the world?
Tác giả: Joel Kovel
Xuất bản: London New York Halifax New York NY: Zed Books Fernwood Pub Distributed in the USA exclusively by Palgrave Macmillan, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7
 
The Global Environment, Natural Resources, and Economic Growth [electronic resources]
Tác giả: Alfred Greiner, Willi Semmler
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7
 
Green Gone Wrong: How Our Economy Is Undermining the Environmental Revolution
Tác giả: Eric Flint, David Drake cm Eric Flint
Xuất bản: : Simon and Schuster, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  333.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục