Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 173 kết quả (0.0156277 giây)
Desk encyclopedia of general virology
Tác giả: 
Oxford: Academic PressElsevier, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 616.9109
 
Fenner's veterinary virology
Tác giả: 
Amsterdam: ElsevierAP Academic Press is an imprint of Elsevier, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 636.089691
 
Disinfection of Viruses
Tác giả: Raymond W Nims
: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 616.9106
 
Fusarium : An Overview of the Genus
Tác giả: Seyed Mahyar Mirmajlessi
London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 632.4677
 
Fungal Reproduction and Growth
Tác giả: Sadia Sultan
London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 571.829
 
Principles and practice of clinical virology
Tác giả: 
Chichester England: John Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 616.9101
 
Introduction to modern virology
Tác giả: N. J Dimmock
Hoboken NJ USA: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 579.2
 
Mycorrhizal Fungi : Utilization in Agriculture and Forestry
Tác giả: Ramalingam Radhakrishnan
: IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 631.46
 
Human Microbiome
Tác giả: Natalia V Beloborodova
: IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 612.001579
 
Saccharomyces
Tác giả: Thalita Peixoto Basso
: IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 660.63
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục