Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Mỹ thuật Vẽ các khối hình học. tập 1
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  743.8
 
Mỹ thuật căn bản và nâng cao : Vẽ tranh châm biếm hoạt hình
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  741.5
 
Các bài vẽ tranh khỏa thân mẫu
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.4
 
Mỹ thuật căn bản dành cho thiếu nhi. tập 1
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  741
 
Mỹ thuật căn bản và nâng cao: Vẽ màu nước tĩnh vật
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  758.4
 
Ý tưởng nghệ thuật thiết kế và vẽ các loài động vật
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.6
 
Mỹ thuật căn bản và nâng cao : Vẽ truyện tranh hoạt hình
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  741.5
 
Mỹ thuật căn bản và nâng cao : Vẽ truyện tranh hoạt hình
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  741.5
 
Phân tích hội họa cơ bản phân tích bố cục miêu tả- Phương pháp vẽ ngũ quan
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.49
 
Mỹ thuật cơ bản và nâng cao tĩnh vật ngũ quan thạch cao
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  743.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục