Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 240 kết quả
Công nghệ khí sinh học : hướng dẫn xây dựng, vận hành, bảo dưỡng, sử dụng toàn diện khí sinh học và bã thải
Tác giả: Nguyễn Quang Khải
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  665.776
 
Quản trị tài chính căn bản
Tác giả: Nguyễn Quang Thu
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
Âm tiết và loại hình ngôn ngữ
Tác giả: Nguyễn Quang Hồng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  414
 
Giáo trình kiểm toán hoạt động
Tác giả: Nguyễn Quang Quynh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.45
 
Quản trị rủi ro và bảo hiểm trong doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn Quang Thu
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.155
 
Sử thi Ba Na. Quyển 1
Tác giả: Nguyễn Quang Tuệ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Sử thi Ba Na. Quyển 2
Tác giả: Nguyễn Quang Tuệ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Sử thi Ba Na. Quyển 3
Tác giả: Nguyễn Quang Tuệ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Kinh tế lượng : chương trình nâng cao
Tác giả: Nguyễn Quang Dong
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.015195
 
Thiết kế và thi công nền đắp trên đất yếu
Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.28
 

Truy cập nhanh danh mục