Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 44 kết quả
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo xe hai bánh cân bằng tự động
Tác giả: Phan Hải Đăng, Nguyễn Thanh Phi, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.22
 
Kết cấu ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Đỗ Nhật Trường, Nguyễn Phụ Thượng Lưu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.23
 
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống cảnh báo quên trẻ em trên ô tô
Tác giả: Trương Đình Rin, Bùi Văn Trọng, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.276
 
Thiết kế hệ thống điều khiển các thiết bị sử dụng trong ngôi nhà thông minh
Tác giả: Trần Minh Thức, Lê Minh Thành, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Thiết kế máy gọt vỏ nha đam
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Văn Kiên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  621.815
 
Nghiên cứu thiết kế xe điện hai chỗ ngồi dùng trong khu vui chơi
Tác giả: Nguyễn Thanh Nhàn, Lê Thái Vũ, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  629.2293
 
Thiết kế xe trượt thể thao “Sport Scooter”
Tác giả: Phạm Minh Chí, Đỗ Hoàng Nam, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.227
 
Thiết kế biển số xe điện tử ứng dụng trên ô tô hiện đại
Tác giả: Đặng Đức Thuận, Lê Trung Kiên, Nguyễn Lê Hoàng Thái, Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  629.8
 
Tính toán và thiết kế khung sườn xe ôtô điện 02 chỗ ngồi
Tác giả: Phan Trần Đức Nhân, Lương Việt Hải, Nguyễn Trung Nguyên, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.24
 
Nghiên cứu, thiết kế ghế điện thông minh
Tác giả: Ngô Ngọc Sơn, Nghê Văn Ngọc Anh, Nguyễn Đình Hậu, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.26
 

Truy cập nhanh danh mục