Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Tổ chức thi công : Bài giảng
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  690.0684
 
Chuyên đề thi công : Bài giảng
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  690.658
 
Thiết kế biện pháp thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624
 
Thi công nhà cao tầng
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Thành Nhân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.383
 
Sửa chữa và nâng cấp công trình
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Lương Toàn Hiệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.15
 
Sửa chữa nền móng công trình
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Lương Hoàng Hiệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.15
 
Thực tập công nhân kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Lương Toàn Hiệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624
 
Tham quan công trình
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Trương Công Thuận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  624
 
Đồ án môn học tổ chức thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Trương Công Thuận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.0684
 
Hướng dẫn thiết kế thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Thành Nhân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục