Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
41-49 trong số 49 kết quả
Đồ án môn học tổ chức thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Trương Công Thuận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  690.0684
 
Đồ án kỹ thuật thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Thành Nhân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  624
 
Tòa nhà văn phòng công ty cổ phần Kata
Tác giả: Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Việt Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.523
 
Thi công nhà cao tầng
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Thành Nhân
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.383
 
Tham quan công trình
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Trương Công Thuận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624
 
Đồ án kỹ thuật thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Thành Nhân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  624
 
Phân tích các yếu tố dẫn đến sự xung đột giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ trong giai đoạn thi công xây dựng công trìn...
Tác giả: Trần Minh Khánh, Nguyễn Việt Tuấn
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  690.068
 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng ở Tp.Bạc Liê...
Tác giả: Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Việt Tuấn
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  690.068
 
Kỹ thuật thi công
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Lương Toàn Hiệp, Nguyễn Thành Nhân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624
 

Truy cập nhanh danh mục