Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Khí hậu và khí tượng đại cương
Tác giả: Trần Công Minh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 
Khí tượng synốp nhiệt đới
Tác giả: Trần Công Minh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 
Khí tượng học synốp phần nhiệt đới
Tác giả: Trần Công Minh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy cắt lúa
Tác giả: Trần Công Minh, Huỳnh Võ Minh Luân, Phạm Bá Khiển
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Nghiên cứu sử dụng cát biển làm vật liệu sản xuất gạch nhẹ không nung và tấm xốp cách nhiệt, cách âm : báo cáo tổng kết
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quảng, Nguyễn Tấn Phát, Phạm Hoàng Sơn, Phạm Hữu Nhi, Tăng Thế Vũ, Trần Công Minh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  691.4
 
Nghiên cứu sử dụng cát biển làm vật liệu sản xuất gạch nhẹ không nung và tấm xốp cách nhiệt, cách âm
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quảng, Nguyễn Tấn Phát, Phạm Hoàng Sơn, Phạm Hữu Nhi, Tăng Thế Vũ, Trần Công Minh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  691.4
 
1

Truy cập nhanh danh mục