Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Thực tập công nhân điện
Tác giả: Huỳnh Phát Huy
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Thực tập công nhân điện - điện tử
Tác giả: Huỳnh Phát Huy
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Thực tập công nhân điện
Tác giả: Huỳnh Phát Huy
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Ứng dụng UPFC điều khiển công suất trong hệ thống truyền tải lưới điện
Tác giả: Huỳnh Phát Huy, Đinh Hoàng Bách
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
Thiết kế mô hình trạm bơm nước tự động dùng PLC S7 - 200
Tác giả: Trần Minh Nguyên, Huỳnh Phát Huy, Trịnh Xuân Sơn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Cad trong kỹ thuật điện
Tác giả: Huỳnh Phát Huy, Nghiêm Hoàng Hải, Nguyễn Hùng, Nguyễn Quang Vinh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.30285
 
Mô hình chiết rót, phân loại và đóng nắp chai dùng PLC
Tác giả: Huỳnh Phát Huy, Lâm Minh Tú, Nguyễn Bùi Đức Thiện, Nguyễn Thanh Điền
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  629.895
 
CAD trong kỹ thuật điện
Tác giả: Huỳnh Phát Huy, Nghiêm Hoàng Hải, Nguyễn Hùng, Nguyễn Quang Vinh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.30285
 
CAD trong kỹ thuật điện
Tác giả: Huỳnh Phát Huy, Nghiêm Hoàng Hải, Nguyễn Hùng, Nguyễn Quang Vinh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.30285
 
Hệ thống giám sát và phân loại sản phẩm theo chiều cao dùng cánh tay robot
Tác giả: Nguyễn Đinh Bách, Huỳnh Phát Huy, Thanh Sang Phan, Thân Trọng Hoàng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục