Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Hiện trạng quản lý chất thải rắn ở bệnh viện tuyến huyện và một số trạm y tế xã tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Tác giả: Nguyễn Ngọc Long, Võ Hồng Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu thiết kế và điều khiển tay máy gắp các thùng carton sắp xếp lên pallet
Tác giả: Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Duy Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Chứng cứ trong vụ án dân sự
Tác giả: Nguyễn Ngọc Long Hải, Nguyễn Văn Thạch
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  347.05
 
Bê tông cốt sợi thép
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Ngọc Long, Phạm Duy Anh
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.1834
 
Khai thác kiểm định gia cố cầu
Tác giả: Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Như Khải, Nguyễn Văn Mợi
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.20288
 
Bê tông cốt sợi thép
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Ngọc Long, Phạm Duy Anh
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.137
 
Cầu bê tông cốt thép . T.2
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà, Nguyễn Ngọc Long
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.257
 
Khai thác kiểm định gia cố cầu
Tác giả: Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Như Khải, Nguyễn Văn Mợi
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.28
 
Phụ gia và hóa chất dùng cho bê tông
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Đức Thị Thu Định, Nguyễn Ngọc Long
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  666.893
 
Kiểm định cầu
Tác giả: Chu Viết Bình, Nguyễn Mạnh, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Văn Nhậm
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.20287
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục