Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Giông Pơm Po giông đội lốt xấu xí : sử thi Bahnar
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Lời nói vần của người Jrai ở Kon Tum
Tác giả: A Jar Nguyễn Tiến Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện cổ Bahnar, Xơ Đăng ở Kon Tum : Song ngữ Việt - Bahnar Việt - Xơ Đăng
Tác giả: A Jar, Nguyễn Tiến Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
PƠĐĂ BAHNAR (Câu đối Bahnar)
Tác giả: A Jar Nguyễn Tiến Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành dịch vụ vận...
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng, Phan Ngọc Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  302.35
 
Quản trị marketing hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh tại Agribank Gia Lai
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Khánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.10688
 
Chiến lược phát triển dịch vụ dầu khí tại tổng công ty cổ phần Khoan dầu khí đến năm 2018
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Phú Tụ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo Robot
Tác giả: Trần Thế San, Nguyễn Tiến Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.892
 
Điều khiển Logic lập trình PLC
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng, Tăng Văn Mùi
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát chi NSNN qua kho bạc nhà nước Đồng Nai
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng, Phan Đình Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  658.154
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục