Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Chung cư Phú Mỹ Hưng
Tác giả: Nguyễn Văn Minh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Kinh tế lượng : Bài giảng
Tác giả: Nguyễn Văn Minh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (zip)
ddc:  330.015195
 
Cơ sở vật lí của quang học vật rắn
Tác giả: Nguyễn Văn Minh
Xuất bản: H: Đại học Sư phạm, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  535.2
 
Giáo trình thực tập vi sinh cơ sở
Tác giả: Nguyễn Văn Minh, Dương Nhật Linh
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại Học Mở TpHồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Thực tập vi sinh gây bệnh : Giáo trình
Tác giả: Nguyễn Văn Minh, Dương Nhật Linh
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại Học Mở TpHồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH RKW Lotus
Tác giả: Nguyễn Văn Minh, Lại Tiến Dĩnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.314
 
Giáo trình Illustrator
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Loan, Nguyễn Văn Minh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Gây mê hồi sức cơ sở
Tác giả: Bùi Thị Thương, Nguyễn Văn Minh, Trần Xuân Thịnh
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.96
 
Đo lường mức độ thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp xây dựng tại An Giang
Tác giả: Bùi Hữu Thành, Chu Việt Cường, Nguyễn Văn Minh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  658.408
 
Phân tích rào cản thực hiện các dự án cải taọ, xây dựng lại chung cư cũ tại thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Thanh Cường, Chu Việt Cường, Nguyễn Văn Minh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  690.0684
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục