Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 81 kết quả (0.0199636 giây)
Introduction to digital signal processing and filter design
Tác giả: Belle A Shenoi
Hoboken NJ: WileyInterscience, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 579
 
Geomicrobiology
Tác giả: Henry Lutz Ehrlich
New York: M Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 579
 
Microbiology, Fifth Edition
Tác giả: Lansing M Prescott
: McgrawHill ScienceEngineeringMath, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 579
 
Foundations in Microbiology W/ Microbes in Motion 3 CD-ROM & OLC Password Card
Tác giả: Kathleen Park Talaro
: McgrawHill ScienceEngineeringMath, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 579
 
Microbiology in action
Tác giả: J Heritage
Cambridge UK New York NY: Cambridge University Press in association with the Institute of Biology, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 579
 
Microbiology & immunology [electronic resource]
Tác giả: Promila Parihar
Delhi India: Swastik Publishers Distributors, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 579
 
Thực hành vi sinh đại cương
Tác giả: Phạm Minh Nhựt
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 579
 
Vi sinh đại cương
Tác giả: Phạm Minh Nhựt
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 579
 
Vi sinh vật học : Dùng cho đào tạo dược sỹ đại học
Tác giả: Cao Văn Thu
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 579
 
Bacteriology of humans : an ecological perspective
Tác giả: Michael Wilson
Malden MA: Blackwell Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 579
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục