Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Thiết kế chung cư Thúy An
Tác giả: Nguyễn Văn Thiện
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nước mắt màu xanh thẫm : tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Văn Thiện
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương của hạ tầng cơ sở nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn huyện cần giờ trong bối...
Tác giả: Nguyễn Văn Thiện, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  363.73874
 
Hỏi đáp về luật thi hành án dân sự
Tác giả: Đậu Xuân Luận, Nguyễn Hùng Hải, Nguyễn Văn Lanh, Nguyễn Văn Thiện
Xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  347.077
 
Siemens lập trình điều khiển hệ thống rửa xe tự động
Tác giả: Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Thanh Vũ, Nguyễn Vạn Quốc, Trần Trúc Sơn
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Lý sinh y học : Sách chuyên khảo dành cho đại học và sau đại học
Tác giả: Đoàn Thị Giáng Hương, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Quốc Trân, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thiện, Phạm Sỹ An, Phan Thị Lê Minh
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.014
 
Vật lý lý sinh y học : Sách dùng cho sinh viên hệ bác sỹ đa khoa
Tác giả: Đoàn Thị Giáng Hương, Ngô Dũng Tuấn, Nguyễn Than Thủy, Nguyễn Văn Thiện, Phan Sỹ An, Phan Thị Lê Minh, Trần Thị Ngọc Hoa
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.014
 
Vật lý lý sinh y học
Tác giả: Đoàn Thị Giáng Hương, Ngô Dũng Tuấn, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Văn Thiện, Phan Sỹ An, Phan Thị Lê Minh, Trần Thị Ngọc Hoa
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  612.014
 
Lý sinh y học
Tác giả: Đoàn Thị Giáng Hương, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Quốc Trân, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thiện, Phan Sỹ An, Phan Thị Lê Minh
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  612.014
 
1

Truy cập nhanh danh mục