Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 156 kết quả
Tiếng Anh chuyên ngành dệt & may
Tác giả: Quang Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024687
 
Từ điển kỹ thuật cơ khí thông dụng Anh - Việt
Tác giả: Quang Hùng
Xuất bản: TpHCM: Thanh Niên, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  621.8
 
Thuốc bảo vệ thực vật
Tác giả: Trần Quang Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Nông Nghiệp, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  632.9
 
Tiếng Anh cơ khí ô tô
Tác giả: Quang Hùng, Phạm Đường
Xuất bản: TpHCM: Giao Thông Vận Tải, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.0246292
 
Tiếng Anh cơ điện
Tác giả: Quang Hùng, Phạm Đường
Xuất bản: TpHCM: Giao Thông Vận Tải, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024
 
Giáo trình Kiểm dịch thực vật và dịch hại nông sản sau thu hoạch
Tác giả: Hà Quang Hùng
Xuất bản: Hà Nội Trường Đại học Nông nghiệp I: , 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  632.93
 
Giáo trình Dịch học bảo vệ thực vật : Dùng cho sinh viên đại học chuyên ngành Bảo vệ thực vật và Cây trồng
Tác giả: Hà Quang Hùng
Xuất bản: Hà Nội Trường Đại học Nông nghiệp I: , 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  632.9
 
Phân tích dữ liệu trong kinh doanh
Tác giả: Lê Quang Hùng
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.0151954
 
Quản trị sản xuất
Tác giả: Lê Quang Hùng
Xuất bản: TP HCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.5
 
Phân tích dữ liệu trong kinh doanh
Tác giả: Lê Quang Hùng
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.0151954
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục