Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Từ điển kế toán - kiểm toán thương mại Anh - Việt
Tác giả: Khải Nguyên, Vân Hạnh
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  657.03
 
Từ điển kế toán kiểm toán thương mại Anh -Việt
Tác giả: Khải Nguyên, Vân Hạnh
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  657.03
 
Từ điển kế toán kiểm toán thương mại Anh - Việt = Accounting auditing commercial dictionary English - Vietnamese
Tác giả: Khải Nguyên, Vân Hạnh
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  657.03
 
Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh
Tác giả: Lê Thị Mừng, Thái Trần Vân Hạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh
Tác giả: Nguyễn Kiều Trang, Thái Trần Vân Hạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Những vấn đề cơ bản của xã hội học tổ chức
Tác giả: Nguyễn Văn Thủ, Nguyễn Thị Vân Hạnh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  301
 
Kế toán doanh thu chi phí & xác định kết quả kinh doanh tại Cty TNHH SXTMDV Kiều An
Tác giả: Bùi Thị Huyền, Thái Trần Vân Hạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty CP An Ánh Hùng
Tác giả: Phạm Hồng Oanh, Thái Trần Vân Hạnh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH Sanofi - Aventis Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Trà Mi, Thái Trần Vân Hạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.73
 
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn Toàn Cầu Xan
Tác giả: Trần Thị Bích Ngọc, Thái Trần Vân Hạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục