Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.218756 giây)
Genomic Advances and Challenges in Old and New World Camelids
Tác giả: Burger Pamela,
Thông tin xuất bản: : Frontiers Media SA , 2020
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9782889661398
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Flexible Views for View-based Model-driven Development
Tác giả: Burger Erik,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2014
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783731502760
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
High Cycle Fatigue of Al and Cu Thin Films by a Novel High-Throughput Method
Tác giả: Burger Sofie,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2013
Ký hiệu phân loại: 620
ISBN: 9783731500254
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Science at the White House : A Political Liability
Tác giả: Burger Jr,
Thông tin xuất bản: : Johns Hopkins University Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 338.973
ISBN: 9781421434551
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Habitat, population dynamics, and metal levels in colonial waterbirds : a food chain approach
Tác giả: Burger Joanna,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 598.40974
ISBN: 9781482251128 (hbk. : acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Habitat, population dynamics, and metal levels in colonial waterbirds : a food chain approach
Tác giả: Burger Joanna,
Ký hiệu phân loại: 598.40974
ISBN: 9781482251142
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 153137 Định dạng: PDF
Deregulierungspotentiale in der Gesetzlichen Rentenversicherung : Reformnotwendigkeiten versus Reformmoeglichkeiten
Tác giả: Burger Alexander,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783631754108
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Umweltorientierte Beschaeftigungsprogramme. Eine Effizienzanalyse am Beispiel des «Sondervermoegens Arbeit und Umwelt»
Tác giả: Burger Andreas,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783631752418
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Heimatrecht und Staatsbürgerschaft österreichischer Juden : Vom Ende des 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart
Tác giả: Burger Hannelore,
Thông tin xuất bản: Wien Köln Weimar : Böhlau , 2014
Ký hiệu phân loại:
ISBN: oapen_461430
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Decentralised energy - a global game changer
Tác giả: Burger Christoph,
Thông tin xuất bản: London : Ubiquity Press , 2020
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781911529699
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục