Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.4218259 giây)
Strategic knowledge management technology
Tác giả: Gottschalk Petter,
Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 1591403367
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12217 Định dạng: CHM
Understanding white-collar crime : a convenience perspective
Tác giả: Gottschalk Petter,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 364.168
ISBN: 9781498768870 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
E-business strategy, sourcing, and governance
Tác giả: Gottschalk Petter,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Pub , 2006
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 114742 Định dạng: PDF
White-Collar Crime in the Shadow Economy [electronic resource] : Lack of Detection, Investigation and Conviction Compare...
Tác giả: Gottschalk Petter,
Thông tin xuất bản: Cham Switzerland : Springer Nature , 2018
Ký hiệu phân loại: 345.0268
ISBN: 9783319752921
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Managing successful it outsourcing relationships
Tác giả: Gottschalk Petter,
Thông tin xuất bản: kd : IRM Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.458
ISBN: 1591407621
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12345 Định dạng: PDF
White-Collar Crime in the Shadow Economy : Lack of Detection, Investigation and Conviction Compared to Social Security F...
Tác giả: Gottschalk Petter,
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Springer Nature , 2018
Ký hiệu phân loại: 363.25963
ISBN: 9783319752921
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục