Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.4218866 giây)
Business Basic
Tác giả: Grant David,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1995
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194572080
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Business Basics : Teacher's book
Tác giả: Grant David,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1995
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194572099
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Business Basics : WorkBook
Tác giả: Grant David,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1995
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194572102
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Quick work elementary : a short course in business english
Tác giả: Grant David,
Thông tin xuất bản: New york : Oxford University Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Business basics: Workbook
Tác giả: Grant David,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194573419
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 45523 Định dạng: PDF
Business basics
Tác giả: Grant David,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 9780194573405
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 52509 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục