Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.2969125 giây)
Factors effecting to the job stress of employees at Viet Nam export import commercial joint stock bank (Eximbank)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101035 Định dạng: PDF
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân cô...
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư quân đội TPHCM
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 67891 Định dạng: PDF
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing - Mix tại công ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông và Công Nghệ NOVA
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 114075 Định dạng: PDF
Đánh giá hiện trạng tài nguyên đa dạng sinh học tại vườn quốc gia U Minh Hạ và đề xuất một số biện pháp bảo tồn
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 333.9516
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109863 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục