Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 149 kết quả (0.3436931 giây)
Bình luận án các tranh chấp điển hình trong quản trị công ty
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN: 9786045753972
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
So sánh luật doanh nghiệp năm 2020 với luật doanh nghiệp năm 2014
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN: 9786045767320
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Pháp lý trong kinh doanh. tập 5 - lối đi nào hợp pháp trong thế trận toàn cầu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới , 2019
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN: 9786047769773
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2002
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật doanh nghiệp (có hiệu lực từ 01-07-2006)
Tác giả: Quốc Cường,
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật doanh nghiệp.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2005
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tìm hiểu luật thương mại năm 2005 ( Song ngữ Việt - Anh )
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Các hợp đồng thương mại thông dụng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2007
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật doanh nghiệp - Qui định mới về tài chính và công ty cổ phần.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2008
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tìm hiểu luật đầu tư
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2007
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục