Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 153 kết quả
Business law : With UCC applications
Tác giả: Gordon W Brown, Paul Sukys
Xuất bản: New York: McGrawHillIrwin, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.07
 
Luật kinh doanh
Tác giả: Phan Thị Mỹ Hạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.07
 
Đề cương bài giảng môn Luật kinh doanh
Tác giả: Phạm Thị Hồng
Xuất bản: TPHCM: , 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  346.07
 
Luật : Sửa đổi, bổ sung điều 170 của luật doanh nghiệp
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.07
 
Luật thương mại
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.07
 
Luật kinh doanh
Tác giả: Lê Học Lâm, Lê Ngọc Đức
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.07
 
Business law : text and cases
Tác giả: Kenneth W Clarkson, Kenneth W Clarkson, Frank B Cross, Roger LeRoy Miller
Xuất bản: Stamford CT: Cengage Learning, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.07
 
Các hợp đồng thương mại thông dụng
Tác giả: Nguyễn Mạnh Bách
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.07
 
Luật doanh nghiệp - Qui định mới về tài chính và công ty cổ phần
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.07
 
Tìm hiểu luật đầu tư
Tác giả: Nguyễn Thành Long
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.07
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục