Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Biodiversity planning and design : sustainable practices
Tác giả: Jack Ahern, Elisabeth Leduc, Mary Lee York
Xuất bản: Washington: Island Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.9516
 
Ecosystems and human well-being : policy responses : findings of the Responses Working Group of the Millennium Ecosystem...
Tác giả: Kanchan R Chopra
Xuất bản: Washington DC: Island Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.9516
 
Sustainable diets and biodiversity: directions and solutions for policy, research and action: proceedings of the intenat...
Tác giả: Barbara Burlingame, Sandro Dernini
Xuất bản: Rome: FAO, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.9516
 
Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học thực vật thân gỗ tại phân khu phục hồi sinh thái thuộc khu bảo tồn thiên nhiên-văn ...
Tác giả: Nguyễn Hương Tràm, Nguyễn Thị Hai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.9516
 
Sustaining life : how human health depends on biodiversity
Tác giả: Aaron Bernstein, Eric Chivian
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.9516
 
Food Sovereignty, Agroecology and Biocultural Diversity : Constructing and contesting knowledge
Tác giả: Michel P Pimbert, Michel P Pimbert
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333.9516
 
Đánh giá hiện trạng tài nguyên đa dạng sinh học tại vườn quốc gia U Minh Hạ và đề xuất một số biện pháp bảo tồn
Tác giả: Phan Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.9516
 
Fundamentals of conservation biology
Tác giả: Malcolm L Hunter, James P Gibbs
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.9516
 
Conservation biology for all
Tác giả: Paul R Ehrlich, Navjot S Sodhi
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.9516
 
Conservation biology
Tác giả: Andrew S Pullin
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.9516
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục