Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 1139 kết quả
Annual editions: Comparative politics : 07/08
Tác giả: Christian Soe
Xuất bản: Dubuque: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320
 
American government : power and purpose
Tác giả: Theodore J Lowi, Benjamin Ginsberg, Kenneth A Shepsle
Xuất bản: New York: W W Norton Company, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.473
 
Political philosophies in moral conflict
Tác giả: Peter S Wenz
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.01
 
Points of view : readings in American government and politics
Tác giả: Robert E DiClerico, Allan S Hammock
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.973
 
The American democracy
Tác giả: Thomas E Patterson
Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.473
 
Political Philosophy
Tác giả: Dudley Knowles
Xuất bản: : Routledge, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.01
 
A Theory of Power
Tác giả: Jeff Vail
Xuất bản: : Iuniverse Inc, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320
 
Common Nonsense : : Glenn Beck and the triumph of ignorance
Tác giả: Alexander Zaitchik
Xuất bản: : Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.52092
 
Declarations of Independence : Cross-Examining American Ideology
Tác giả: Howard Zinn
Xuất bản: : , 1990
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.50973
 
Authoritarianism and How to Counter It
Tác giả: Bill Jordan
Xuất bản: Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.53
 

Truy cập nhanh danh mục