Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Tự học nghe nói tiếng Trung căn bản. Tập 2
Tác giả: Giả Ích Dân, Vũ Cherry
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (iso)
ddc:  495.183
 
Cùng tôi học tiếng Hán : Giáo trình chữ Hán (1)
Tác giả: Trần Di
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.181
 
Tiếng Trung thương mại dành cho nhân viên công ty : Các mẫu câu giao tiếp trong thương mại. Các ví dụ điển hình. Các cấu...
Tác giả: Thu Ngân, Phan Huệ
Xuất bản: Hà Nội: Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1802465
 
Giáo trình Hán ngữ Boya : Sơ Cấp Sách bài tập kèm đáp án. Tập 2
Tác giả: Lý Hiểu Kỳ, Nguyễn Hoàng Anh, Nhậm Tuyết Mai, Từ Tinh Ngưng
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.18
 
Giáo trình Hán ngữ Boya : Sơ Cấp Sách bài tập kèm đáp án. Tập 1
Tác giả: Lý Hiểu Kỳ, Nhậm Tuyết Mai, Từ Tinh Ngưng
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.18
 
Nhập môn giao tiếp Trung -Việt. Tập 1
Tác giả: Trạch Diễm, Lư Lam Lam, Ngụy Canh Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
Nhập môn giao tiếp Trung -Việt. Tập 2
Tác giả: Trạch Diễm, Lư Lam Lam, Ngụy Canh Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.183
 
345 Câu khẩu ngữ tiếng Hán . Tập 3
Tác giả: Trần Hiền Thần, Trần Thị Thanh Liêm
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.183
 
10 ngày tự tin giao tiếp 500 câu đàm thoại tiếng Hoa thương mại
Tác giả: Huỳnh Thị Chiêu Uyên, Nghệ Quí Linh, Nguyễn Thị Lan, Phùng Nguyễn Trí Thông, Trần Chí Minh, Trương Gia Quyền
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1802465
 
1

Truy cập nhanh danh mục