Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 122 kết quả
Advances in nuclear architecture
Tác giả: Niall M Adams, Paul S Freemont
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Intermediate physics for medicine and biology
Tác giả: Russell K Hobbie
Xuất bản: New York NY: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Encyclopedia of signaling molecules [electronic resource]
Tác giả: Sangdun Choi
Xuất bản: New York NY: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.7
 
Pollination biology : biodiversity conservation and agricultural production
Tác giả: D P Abrol
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.864
 
Introduction to environmental biophysics
Tác giả: Gaylon S Campbell, John M Norman
Xuất bản: New York: Springer, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Asymmetric cell division
Tác giả: Alvaro Macieira-Coelho
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Bacteria in agrobiology : stress management
Tác giả: Maheshwari
Xuất bản: Heidelberg New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.82
 
Bacterial physiology : a molecular approach
Tác giả: Walid M El-Sharoud
Xuất bản: Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.293
 
Biophysics
Tác giả: Roland GlaserRoland Glaser
Xuất bản: Berlin: Springer, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Introducing biological rhythms : a primer on the temporal organization of life, with implications for health, society, r...
Tác giả: Willard L Koukkari, Robert B Sothern
Xuất bản: New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.77
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục