Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Nghiên cứu khả thi xây dựng nhà máy phát điện từ đốt rác chôn lấp
Tác giả: Vũ Đức Nghĩa, Võ Viết Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.312
 
Mô hình hóa hệ thống tận dụng nhiệt khói thải để phát điện của nhà máy xi măng Holcim-Kiên Giang
Tác giả: Trương Đình Diệu, Võ Viết Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.312
 
Nghiên cứu hệ thống điện lai năng lượng gió và mặt trời nối lưới
Tác giả: Hồ Minh Quân, Huỳnh Châu Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.312
 
Phân tích hệ thống điện lai năng lượng mặt trời và gió
Tác giả: Nguyễn Văn Út, Huỳnh Châu Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.312
 
Nghiên cứu mô hình và điều khiển hệ điện vi lưới
Tác giả: Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.312
 
Nghiên cứu về chuẩn vượt qua điện áp thấp của hệ thống điện gió, điện mặt trời tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Duy Phước, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  621.312
 
1

Truy cập nhanh danh mục