Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 54 kết quả
Nghiên cứu, khai thác hệ thống điện động cơ Toyota Vios 2007. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình động cơ 1NZ-FE
Tác giả: Nguyễn Văn Hanh, Châu Tiến Vương, Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Văn Bản
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Trang bị điện và điện tử trên ô tô hiện đại, hệ thống điện động cơ
Tác giả: Đỗ Văn Dũng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Thực hành điện, điện tử ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Lam Yên
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Hướng dẫn đồ án hệ thống điện, điện tử ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Nghiên cứu và thiết kế module điều khiển điện thân xe trên ô tô
Tác giả: Trần Minh Đệ, Đỗ Nhật Trường, Đỗ Trần Việt Khoa, Phạm Tuấn Khanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Nghiên cứu và phân tích động cơ GDI và HCCI
Tác giả: Trần Ngọc Quý, Đỗ Nhật Trường, Nguyễn Gia Thịnh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Nghiên cứu và thiết kế mô hình học tập hệ thống phun xăng - đánh lửa và chẩn đoán trên ô tô
Tác giả: Đặng Nguyễn Trung Việt, Đỗ Nhật Trường, Lê Quốc Thắng, Nguyễn Kim Khoa
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Hệ thống điện - điện tử trên ô tô đời mới : phần cơ bản
Tác giả: Trần Quý Hữu, Phạm Quang Huy, Vy Thị Thanh Hường
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.254
 
Electronic control systems
Tác giả: Ross Bannatyne
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.254
 
Automotive 48-volt technology : close to reality : the series launch of the 48-volt power system
Tác giả: Johneric Leach
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.254
 

Truy cập nhanh danh mục