Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 88 kết quả
Near Infrared Spectroscopy in Food Science and Technology
Tác giả: Alfred A Christy, W Ferd Mcclure, Yukihiro OzaKi
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.07
 
Thí nghiệm phân tích thực phẩm
Tác giả: Trần Bích Lam
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Manual of food quality control : 16. radionuclides in food
Tác giả: Edmond J Baratta
Xuất bản: Roma: FAO, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Tài liệu thực hành phân tích thực phẩm
Tác giả: Ngô Đại Nghiệp, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Hồng Hạnh, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Phân tích thực phẩm
Tác giả: Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Computer vision technology for food quality evaluation [electronic resource]
Tác giả: Da-Wen Sun
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierAcademic Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Nutraceutical and functional food regulations in the United States and around the world
Tác giả: Debasis Bagchi
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierAcademic Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Analysis and risk of nanomaterials in environmental and food samples
Tác giả: Da Barceló, Marine Farré
Xuất bản: Amsterdam The Netherlands: Elsevier, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Advances in foodscience and technology /edited by Visakh P.M., Sabu Thomas, Laura B. Iturriaga, and Pablo Daniel Ribotta
Tác giả: Visakh P M
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Food flavour technology
Tác giả: Robert S T Linforth, A J Taylor
Xuất bản: Chichester UK Ames Iowa: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 

Truy cập nhanh danh mục