Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Nguyên lí thiết kế kiến trúc
Tác giả: Tạ Trường Xuân
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720.1
 
Mathematical excursions to the world's great buildings
Tác giả: Alexander Hahn
Xuất bản: Princeton: Princeton University Press, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc
Tác giả: Phan Tấn Hài
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
Nguyên lí thiết kế kiến trúc
Tác giả: Tạ Trường Xuân
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
Nguyên lí thiết kế kiến trúc
Tác giả: Tạ Trường Xuân
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
Toward an architecture of enjoyment
Tác giả: Henri LefebvreŁukasz Stanek, Robert Bononno, Henri Lefebvre
Xuất bản: Minneapolis: University of Minnesota Press, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
Baudrillard for architects
Tác giả: Francesco Proto
Xuất bản: New York: Routledge, 2020
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
The bureaucracy of beauty : design in the age of its global reproducibility
Tác giả: Arindam Dutta
Xuất bản: New York: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
Giáo trình chuyên đề lý thuyết kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Đình Thi chủ biên, Đỗ Trọng Chung, Nguyễn Tất Thắng, Tôn Thất Đại, Trần Quốc Bảo, Trương Ngọc Lân
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2017
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720.1
 
Architecture--form, space, & order
Tác giả: Francis D K Ching
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục