Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 44 kết quả
Phương pháp tự vệ. Tập 1
Tác giả: Thiên Quang
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.8
 
Tự luyện côn nhị khúc (Lưỡng tiết côn). Tập 2- Chiến đấu tự vệ
Tác giả: Trần Đồng Quang Hòa
Xuất bản: Cà Mau: Mũi Cà Mau, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.8
 
The dancing word : an embodied approach to the preparation of performers and the composition of performances
Tác giả: Daniel Mroz
Xuất bản: Amsterdam New York NY: Rodopi, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Science and medicine in combat sports
Tác giả: Patrik Drid
Xuất bản: Hauppauge NY: Nova Science Publishers Inc, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Martial Arts and Well-Being : Connecting Communities and Promoting Health
Tác giả: Carol Fuller, Viki Lloyd
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  796.8
 
Don't wear your gi to the bar : and other jiu-jitsu life lessons
Tác giả: Marshal D Carper
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Best karate: heian, tekki
Tác giả: Masatoshi Nakayama
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Complete krav maga : the ultimate guide to over 230 self-defense and combative techniques
Tác giả: Darren Levine, Andy Mogg, Bas Rutten, John Whitman
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Martial arts of the world : an encyclopedia of history and innovation
Tác giả: Thomas A Green, Joseph R Svinth
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, c2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Aikido exercises for teaching and training
Tác giả: C M Shifflett
Xuất bản: Serwickley PA: Round Earth Pub, c2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 

Truy cập nhanh danh mục