Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 396 kết quả
Only you can save mankind
Tác giả: Terry Pratchett, David Scutt
Xuất bản: London: Corgi, 1993
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Seeing I
Tác giả: Jonathan Blum, Kate Orman
Xuất bản: London: BBC, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The golden gate
Tác giả: Alistair MacLean
Xuất bản: London: HarperCollins, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The Last Days of the Pleasure House
Tác giả: Agnetha Anders
Xuất bản: : Nexus, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The Mark of the Rani (Doctor Who #107)
Tác giả: Pip Baker
Xuất bản: : Target, 1986
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The Jagged Orbit
Tác giả: John Brunner
Xuất bản: : Martinez Roca S a Ediciones, 1985
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
3001 : : The Final Odyssey
Tác giả: Arthur C Clarke
Xuất bản: : Plaza Janes, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The Tao of Pooh
Tác giả: Benjamin Hoff
Xuất bản: London: Mandarin, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.912
 
Parallel 59 (Doctor Who (BBC Paperback))
Tác giả: Natalie Dallaire
Xuất bản: : BBC Pubns, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The Companions of Doctor Who
Tác giả: Terence Dudley
Xuất bản: : W H Allen Co, 1987
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục