Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.3699543 giây)
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Tác giả: Vũ Cao Đàm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 001.42072
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Đi vào nghiên cứu khoa học
Thông tin xuất bản: TPHCM : Tổng hợp TPHCM , 2015
Ký hiệu phân loại: 001.42072
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 148886 Định dạng: PDF
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn Văn Lê,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin , 2006
Ký hiệu phân loại: 001.42072
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn Văn Lê,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Trẻ , 1997
Ký hiệu phân loại: 001.42072
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (giáo trình dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh)
Ký hiệu phân loại: 001.42072
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phương pháp luận nghiên cứu ( Cẩm nang hướng dẫn từng bước - dành cho người bắt đầu )
Tác giả: Trung Nguyên,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 001.42072
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1

Truy cập nhanh danh mục