Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 127 kết quả
Excel 2010 formulas [electronic resource]
Tác giả: John Walkenbach
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
Formulas and functions with Microsoft® Office Excel 2007
Tác giả: Paul McFedries
Xuất bản: Indianapolis Indiana: Pearson Education Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
Microsoft Office Excel 2003 programming inside out
Tác giả: Curtis Frye, Felicia Buckingham, Wayne S Freeze
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
Excel 2003 VBA programmer's reference [electronic resource]
Tác giả: Paul Kimmel
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
Microsoft Office Excel 2007 for dummies
Tác giả: Greg Harvey
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
Rev Up to Excel 2010 : upgraders guide to Excel 2010 [electronic resource]
Tác giả: Bill Jelen
Xuất bản: Uniontown Ohio: Holy Macro Books, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
VBA and macros : Microsoft Excel 2010 [electronic resource]
Tác giả: Bill Jelen, Tracy Syrstad
Xuất bản: Sl: Que Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
Practical PowerPivot & DAX formulas for Excel 2010 elektronisk ressurs
Tác giả: Art Tennick
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
Excel 2010 : the missing manual
Tác giả: Matthew MacDonald
Xuất bản: Sebastopol CA: Pogue PressOReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
Microsoft excel 2010 : comprehensive
Tác giả: Gary B Shelly
Xuất bản: Boston MA: Course TechnologyCengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục